Demulsifier Q03

Olie water afscheider

Demulsifier Q03 verlaagt de behandelings- en verwijderingskosten van olie-water slobs in minder dan twaalf uur

Volgens de MARPOL-conventie (bijlage I) dienen slobs op basis van olie-water emulsies te worden behandeld. WVT Industries, de Belgische marktleider in industriële reinigingsproducten en oplosmiddelen, heeft een reeks zeer efficiënte demulsifiers ontwikkeld voor het behandelen van deze slobs. De nieuwe Demulsifier Q03 scheidt het water van de olie en dit tegen lagere kosten vergeleken met de meeste concurrerende producten vanwege de lage dosering.

Een watergehalte van minder dan 1%

MARPOL-olie is een water-in-olie-emulsie of een olie –in –water – emulsie waarvan de samenstelling sterk variërend is. Het toevoegen van de nieuwe Demulsifier Q03 aan MARPOL-oliën versnelt het decantatieproces tussen de olie en het water aanzienlijk waardoor er < 1% water zich in de oliefase bevindt. In minder dan twaalf uur optimaliseert Demulsifier Q03 de calorische waarde van de gerecyclede olie en verhoogt hierdoor de waarde van de olie. Om optimale resultaten te verkrijgen, wordt de water-in-olie-emulsie verwarmd tot 80 à 90 °C voordat de Demulsifier Q03 wordt toegevoegd.

Kleinere doseringen, beter resultaat

demulsifier tubes
Met 3000 ppm Demulsifier Q03 wordt een watergehalte van minder dan 1% bereikt in minder dan 12 uur. De olie-wateremulsie wordt verwarmd tot 90°C voordat Demulsifier Q03 wordt toegevoegd.

 

De optimale dosering van Demulsifier Q03 hangt sterk af van de specifieke aard van het olie-emulsie. Om het exacte percentage te bepalen dat vereist is, analyseert WVT Industries samples van olie-water slobs in het eigen laboratorium en geeft vervolgens van case tot case aanbevelingen. Typisch varieert de aanbevolen dosering van Demulsifier Q03 tussen 1500 en 4000 ppm tov de totale hoeveelheid van de olie-wateremulsie.

Customer case: 0,42 % watergehalte bij 1500 ppm

Na toevoeging van de WVT Demulsifier Q03 in doseringen van 1500 ppm daalde het watergehalte in de olielaag tot 0,42%. De water-in-olie-emulsie werd verwarmd tot 95 °C, voordat de Demulsifier Q03 werd toegevoegd. Zonder de temperatuurvariabele te veranderen, werden deze resultaten in 12 uur verkregen. De klant gaf aan tevreden te zijn met de eerste behaalde resultaten en zal doorgaan met het optimaliseren van alle variabelen.

demulsifier results

Lagere verwerkingskosten

Demulsifier Q03 verlaagt de verwerkingskosten aanzienlijk. Het vervangt het gebruik van kosten belastende centrifugetoepassingen. Bovendien reduceert het de behandelingstijd tot minder dan twaalf uur, zodat grotere volumes in een kortere tijdspanne kunnen worden behandeld.

Duurzame oplossing

Demulsifier Q03, een organische vloeibare formulering van oppervlakte-actieve stoffen en dispergeermiddelen, blijft in oplossing in de oliefase en niet in de waterfase. Het gedecanteerde water kan makkelijk worden verwerkt door een waterzuivering zonder nadelige gevolgen voor het maritieme milieu.

Voordelen Demulsifier Q03

  • Verbeterd de calorische waarde van de behandelde olie
  • Lage behandelingskosten;
  • Naleving van MARPOL 73/78, Bijlage I: behoud van het maritieme milieu, bijdragen aan het behoud van hulpbronnen.

Geurneutralisator vermindert uitvaltijd

Naast demulsifiers produceert WVT Industries ook vloeibare geurneutralisatoren op waterbasis om te voorkomen dat geurhinder of irriterende dampen ontsnappen. Het O-Scent gamma werd ontwikkeld om tal van organische alsook anorganische geuren te binden en/of te neutraliseren waaronder H2S, benzeen, ammoniak en zelfs mercaptanen. De chemische formule is 100% biologisch afbreekbaar. Het O-Scent gamma is inzetbaar in verschillende applicaties middels verneveling maar middels het gebruik in gaswastoestellen en/of directe toevoeging aan de geurbron.

Ontvang je graag meer informatie over dit product, of vind je niet meteen wat je zoekt?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.

Contacteer ons

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden verstrekt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof. Bovendien kan deze informatie eveneens niet worden aanschouwd als het volledige procesadvies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die verstrekt zijn met betrekking tot de chemische stof stellen de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.