H2S Vap Scav

h2s vap scav passivatie rsh

H2S Vap Scav

 

BESCHRIJVING:

H2S Vap Scav is een product dat speciaal ontwikkeld werd voor de corrosiecontrole, passivatie en verwijdering van H2S in de afvoer van koolwaterstoffen, gasolie, ruwe oliën, slops,… en kan ook gebruikt worden in de gasfase.

FUNCTIES:

 • H2S Vap Scav vangt snel H2S en RSH op uit gassen afkomstig van middendestillaten, benzines, aromatische oplosmiddelen, ruwe oliën, olieachtig raffinaderijslib, residuen en schuim.
 • De zeer lage doseringen en de kosteneffectieve behandeling maken het voor raffinaderijen een aantrekkelijke manier om H2S en RSH in een verscheidenheid aan producten onder controle te houden.

TECHNISCHE VOORDELEN:

 • Hoge efficiëntie en thermische stabiliteit
 • Goede corrosiewerende eigenschappen
 • Preventie van microbiologisch beïnvloede corrosie
 • Volledig oplosbaar in water en ook oplosbaar in olie

TOEPASSING:

 • Doseersnelheden kunnen variëren afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
 • Kan puur of correct verdund met water worden gedoseerd en kan in de koolwaterstoffase of gasfase worden geïnjecteerd
 • Zeer lage doseringen van slechts 3 – 5 ppm product per 1 ppm H2S.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

 • pH: 11,4
 • Relatieve dichtheid: 0,997
 • Vlampunt: > 110°C
 • Oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

VOORZORGSMAATREGELEN:
Bescherm het gezicht en de handen met een masker, een veiligheidsbril en geschikte handschoenen om direct contact met het product te voorkomen.
Vermijd direct contact van de huid, ogen of neus.

VEILIGHEID:
Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad vóór gebruik

 

Bekijk ook zeker ons verdere aanbod voor de sector Oil & Gas!

 

Ontvang je graag meer informatie over dit product, of vind je niet meteen wat je zoekt?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.

Contacteer ons

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden verstrekt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof. Bovendien kan deze informatie eveneens niet worden aanschouwd als het volledige procesadvies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die verstrekt zijn met betrekking tot de chemische stof stellen de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.