O-Scent THT

OMSCHRIJVING:

O-Scent THT is een zeer actieve stankvernietiger die van toepassing is in alle takken van de industrie. In tegenstelling tot de meeste andere hiervoor toegepaste producten, wordt de stank gebonden en vervolgens omgezet in een aangename geur. Er is dus geen sprake van “afdekking” van de stank, maar van werkelijke absorptie. Hierdoor blijft de actieve werking van het product aanzienlijk langer gehandhaafd.

EIGENSCHAPPEN:

  • O-Scent THT is bij uitstek geschikt voor het bestrijden van stank in containers, vuilniswagens, productiebedrijven (vooral bij stankoverlast als gevolg van aminen en THT) en na sanering van brand- en roetschades.
  • Biologisch afbreekbaar.

TOEPASSING:

Het verdient de voorkeur O-Scent THT te vernevelen of in de luchtstroom mee te doseren. Indien er sprake is van zeer grote vervuilingen en plassen, dient de vervuiling in ruime mate overspoeld te worden met het materiaal.

Let op : indien bij bestrijding van mercaptanen vooraf neutralisatie d.m.v. natriumhypochloriete (chloorbleekloog) plaatsvindt, dient de vlek/plas eerst met water verdund te worden alvorens het  product toegepast wordt.

Afhankelijk van de aard en mate van het te behandelen geurproduct zal een passend type O-Scent worden voorgesteld.

Ontvang je graag meer informatie over dit product, of vind je niet meteen wat je zoekt?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.

Contacteer ons

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden verstrekt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof. Bovendien kan deze informatie eveneens niet worden aanschouwd als het volledige procesadvies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die verstrekt zijn met betrekking tot de chemische stof stellen de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.