havenontvangstinstallatie, generische oplossingen
Technologie

Asreductieoplossingen voor afvaloliestromen

augustus 18, 2021

Om de vervuiling van de oceanen en waterwegen tot een minimum te beperken, moet elk schip residuen en olieachtige mengsels die tijdens zijn oceaanreizen ontstaan, verzamelen en lozen in zogenaamde havenontvangstvoorzieningen, zoals aangegeven in het MARPOL 73/78-protocol. Deze PCR-faciliteiten zullen de afgewerkte olie recycleren en regenereren tot tweedehands verbrandingsbrandstoffen. WVT Industries biedt deze faciliteiten de ideale asreductieoplossingen voor afvaloliestromen.

Tijdens dit recyclingproces ligt de nadruk op het verminderen van het water- en asgehalte in de afgewerkte olie. Dit is van belang omdat bij overschrijding van de grenswaarden voor as- en organische chlorideconcentratie de olie als brandstof minder aantrekkelijk is voor gebruik. WVT Industries speelt hierop in met oplossingen die zowel het asgehalte als de organische chlorideconcentratie effectief verminderen.

Hergebruik van afgewerkte olie en smeermiddelen

Aangezien ruwe olie en schone smeermiddelen steeds minder beschikbaar zijn, wordt er gewerkt aan hergebruik van afgewerkte olie en gebruikte smeermiddelen als tweede generatiebrandstof.

Tijdens het aanbrengen, en vooral na reinigingswerkzaamheden, raken olie en smeermiddelen vervuild met water, zware metalen en halogenen. Als ze onbehandeld blijven, zullen deze verontreinigde stromen niet alleen een nadelige invloed hebben op de levensduur van de brander, maar zullen ze ook leiden tot verontreinigende stoffen in de rookgassen van de brander.

Hier komt WVT tussenbeide. In plaats van deze stromen af ​​te voeren als gevaarlijk afval, worden ze behandeld om zowel het water- als het asgehalte te verminderen en kunnen ze opnieuw worden gebruikt als verbrandingsbrandstof.

Aangezien de voorschriften met betrekking tot de luchtkwaliteit tijdens de verbranding van industriële stookolie strenger worden, is de behoefte aan lage as en hoogwaardige brandstof oliën steeds groter. Dit schept economische kansen voor het op de markt brengen van gerecyclede olie.

Praktische testen

Omdat de samenstelling van verschillende stromen afgewerkte olie kan variëren, is het van het grootste belang om te testen op de meest effectieve behandeling die resulteert in de laagste restconcentratie voor water, as en halogenen.

WVT Industries heeft niet alleen een range aan behandelproducten ontwikkeld, maar ook geïnvesteerd in laboratoriumoplossingen om te kunnen variëren in zowel het gebruik van producten als in behandelcondities.

Voorbeelden van testresultaten van onze asreductieoplossingen

Voorbeeld 1: BEHANDELING VAN SLOP OLIE

In het eerste voorbeeld gaat het over een afgewerkte olie uit de maritieme sector. Analyse uitgevoerd op het monster gaf verhoogde concentraties as aan en meer in detail kalium, calcium, aluminium en silica.

De testresultaten kunnen als volgt worden bekeken:

asreductieoplossingen
asreductieoplossingen resultaat

De testresultaten geven aan dat een zuivere demulgator (behandeling 1) onvoldoende is voor de reductie van de as, maar een combinatie van een asreductiehulpmiddel en een demulgator heeft geleid tot afvalconcentraties die laag genoeg zijn om te voldoen aan de beperkingen voor zowel de totale as, evenals voor de verschillende metalen componenten afzonderlijk.‍

Voorbeeld 2: BEHANDELING VAN AFGEWERKTE OLIE

In dit monster overschreed de totale chlorideconcentratie ruimschoots de maximaal toegestane grens. Aanwezigheid van chloriden in de afgewerkte olie in de brander wordt omgezet in zoutzuur, met een sterk corrosieve impact op de installatie.

asreductieoplossingen waste oil stream
asreductieoplossingen resultaten waste oil stream

In bovenstaande grafiek is te zien dat de eerste behandeling invloed heeft op de anorganische chloride, maar vrijwel geen effect heeft op de organische chlorideconcentratie. Een ander product (behandeling 2) heeft niet alleen een goed effect op de organische chlorideconcentratie, maar de effecten op de anorganische chloriden zijn zelfs beter dan behandeling 1. Dit resulteert in een zeer goede totale chlorideverwijdering.

Verkrijgbaar bij WVT

Bij WVT Industries zorgen wij niet enkel voor uw asreductieoplossingen maar leveren wij verschillende demulsifiers, asreductiemiddelen en combinatieproducten. Maar we bieden ook ondersteuning met laboratoriumtesten en technische knowhow, zodat we samen het recyclingproces van afgewerkte olie kunnen stroomlijnen en de laagste concentraties voor water en as kunnen bereiken.

Wil je graag meer weten?

    Nieuws

    Verwante blogposts