Degreaser R7

OMSCHRIJVING:

Degreaser R7 is een uniek vloeibaar reinigingsproduct op basis van “groene” componenten en biedt een alternatief voor producten op basis van organische oplosmiddelen.

Degreaser R7 werd specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van bitumen, teer, crude oil, zware stookolie, tal van additieven, etc.

EIGENSCHAPPEN:

 • Zeer hoog vlampunt (120 °C);
 • Perfecte scheiding van de vervuiling met het water;
 • Het product geeft geen hinderlijke/schadelijke dampen af waardoor ademhalingsbescherming niet vereist is.
 • Het product is niet schadelijk. Het heeft geen gevarentekens wat bij nagenoeg alle andere oplosmiddelen die worden ingezet voor het verwijderen van hoog aromatische vervuilingen wel het geval is.

VOORDELEN:

 • Door zijn specifieke samenstelling is het product economisch in gebruik.
 • Kan gebruikt worden voor een brede waaier van toepassingen.
 • Door zijn “groene” karakter is het product veilig voor de gebruiker en bijgevolg het alternatief voor schadelijke oplosmiddelen.
 • Degreaser R7 heeft geen negatieve invloed op de werking van olie- en waterafscheiders.
 • Degreaser R7 geeft geen negatieve belasting op de COD-waarden in de waterzuiveringsinstallatie.

TOEPASSING:

De verdunning is afhankelijk van de aard en mate van vervuiling alsook de gekozen werkwijze en verwerkingstemperatuur.

Voor normale vervuiling in de tankreiniging adviseren wij onderstaande verdunningen aan:

 • Voor het verwijderen van additieven best een verdunning van 0,5% Degreaser R7 met water via het CIP systeem gebruiken bij een temperatuur van minimum 60 en maximum 70°C.
 • Voor extreem zware vervuiling zoals tal van oliën en vetten, harsen, bitumen, etc. dient Degreaser R7 puur gebruikt te worden.
 • Na gebruik steeds grondig naspoelen met water.

VOORZORGSMAATREGELEN:

 • De ondergrond dient steeds vooraf getest te worden op resistentie.
 • Draag steeds chemisch resistente handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kledij.

Ontvang je graag meer informatie over dit product, of vind je niet meteen wat je zoekt?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.

Ontvang je graag meer informatie over dit product, of vind je niet meteen wat je zoekt?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.

Contacteer ons

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden verstrekt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof. Bovendien kan deze informatie eveneens niet worden aanschouwd als het volledige procesadvies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die verstrekt zijn met betrekking tot de chemische stof stellen de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.