Pickling Paste

OMSCHRIJVING:

Pickling Paste is een transparante beitspasta voor het behandelen van roestvast staal.

Het product werd specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van de verkleuring rond lasnaden en van zones op roestvast staal die beïnvloed werden door warmte. Na de behandeling verkrijgt men een passief schoon oppervlak.

EIGENSCHAPPEN:

 • Zuur product;
 • Bevat gevaarlijke bestanddelen.

VOORDELEN:

 • Ontwikkeling van nitreuze dampen wordt tot circa 80% gereduceerd.

GEBRUIK:

 • Het product eerst goed oproeren of -schudden voor gebruik.
 • Breng Pickling Paste puur aan in ruime mate met een speciale beitskwast.
 • De inwerktijd varieert van 30 – 120 minuten en is afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlak, de constructie en de omgevingstemperatuur. De optimale beitstemperatuur ligt tussen 18 en 22°C.
 • Nadat de inwerktijd voltooid is dient men steeds te spoelen met koud water en onder hoge druk (minimum 140 bar). Men moet spoelen tot het aflopende spoelwater een neutrale pH heeft.

Pickling Paste heeft een rendement van circa 50 – 80 meter lasnaad en aanloopkleuring per kilogram. Het rendement is sterk afhankelijk van de omstandigheden en afmetingen van het te behandelen lasnaadgebied.

OPMERKING:

Product en spoelwater nooit in de riolering laten weglopen. Beide dient men te laten afvoeren door een erkend verwerker van chemisch afval.

Dit product bevat zeer sterke zuren en is enkel geschikt voor een professionele gebruiker.

Op verantwoordelijkheid van de gebruiker dienen uitgebreide testen te worden uitgevoerd in verband met de inwerktijd alsook de resistentie van de ondergrond ten aanzien van dit product.

Verkeerd gebruik door middel van een te lange inwerktijd of niet resistente ondergrond  kan leiden tot onomkeerbare schade waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

VOORZORGSMAATREGELEN:

 • De te behandelen lasnaden of oppervlakken moeten steeds afgekoeld zijn alvorens het product aan te brengen.
 • Voor het gebruik van dit product steeds eerst het etiket lezen en de aanwijzingen in acht nemen.
 • Draag steeds beschermende kledij, chemisch resistente handschoenen en gelaatsbescherming.
 • Test het te behandelen oppervlak steeds op resistentie.

VEILIGHEID:

 • Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

Ontvang je graag meer informatie over dit product, of vind je niet meteen wat je zoekt?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.

Contacteer ons

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden verstrekt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof. Bovendien kan deze informatie eveneens niet worden aanschouwd als het volledige procesadvies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die verstrekt zijn met betrekking tot de chemische stof stellen de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.