behandeling olie-water mengsel met Demul 40
Product

Behandeling van olie-water mengsel uit raffinaderij met WVT Demul 40 (besparing van 70%)

augustus 17, 2021

Demul 40 succes case:
Olieraffinaderijen hebben constant te maken met vervuiling van water door verschillende oliefracties.
Om de olie van het water af te scheiden, wordt gebruik gemaakt van API separatoren.

WVT Demul 40

In deze separatoren worden grotere oliedeeltjes gescheiden van het water door het gravitatie-effect. De oliedeeltjes verplaatsen zich naar boven en worden van het oppervlak afgeschraapt. Tegelijk zullen zwaardere sedimenten naar de bodem bewegen, waar een schraper het bodemslib naar een centraal verzamelput duwt. De waterfractie, filtraatwater of effluent genoemd, wordt vervolgens verder behandeld in de waterzuivering.

Als het olie-water mengsel echter vele kleine deeltjes aan olie of geëmulsifieerde oliedeeltjes bevat, dan is een goede scheiding niet mogelijk en blijft het water een hoge oliefractie bevatten.

Dit laatste geval werd waargenomen bij de raffinaderij Gunvor te Antwerpen.

Door een slechte scheiding van de oliedeeltjes bevatte het filtraatwater een te hoge concentratie aan COD en ammonium, waardoor dit niet verwerkt kon worden via het afvalwaterstation.

Gevolg: een totale hoeveelheid van 364 m³ aan filtraatwater werd elke 2 jaar opgevangen en vervolgens door een externe afvalverwerker behandeld. Het opvangen van dit water, het transport en de verwerking ervan had een gezamenlijke kostprijs van 80.000 euro.

Door het inzetten van de emulsiebreker Demul 40 CP, slaagde WVT Industries NV erin een goede scheiding te behalen van de oliedeeltjes. Het olie-water mengsel werd behandeld met een dosering van 0,25% vol aan Demul 40 CP. Na een contacttijd van 6 tot 8 uur bij omgevingstemperatuur (geen verwarming noodzakelijk!) werd een prima scheiding van de olie- en waterfractie bekomen.

Dit had een dubbel voordeel. Ten eerste, bevatte de bovenstaande oliefractie dusdanig weinig water, dat deze opnieuw naar de eigen installaties gestuurd kon worden voor re-raffinage. Ten tweede kende de resterende waterfractie een zodanige daling in COD en ammonium, dat deze in dit geval wel via de eigen waterzuivering verwerkt kon worden.

WVT Demul 40 CP

Uiteindelijk werd 120 T aan olie gerecupereerd, en kon 244 m³ water alsnog via de eigen waterzuivering verwerkt worden.

Rekening houdend met extra kosten gekoppeld aan de interne transporten voor de olie en het water naar de eigen installaties, de huur van tijdelijke opslagcapaciteit en de aankoop van Demul 40 CP, konden de uiteindelijke kosten beperkt worden tot 35.000 euro. Kortom: een besparing van bijna 70 % !

 

 

 

Ontdek ook onze andere Demulsifier oplossingen

Wil je graag meer weten?

    Nieuws

    Verwante blogposts