lege maatbekers
Case study

Testcase – afzetting van CaS04

augustus 16, 2021

Vraagstelling

Actief koolfilter beladen met Calciumsulfaatafzettingen (CaS04).
Verwijderen van deze afzetting zonder aantasting van de actief kool korrel.

Testresultaten 

Om een goed beeld te krijgen van het verloop van de verwijdering van de afzettingen, werden verschillende testen opgezet:

1. Teststaal actieve kool in onthard water;
2. Teststaal actieve kool in 50% onthard water-50% WVT 2102, stagnerende test;
3. Teststaal actieve kool in 50% onthard water-50% WVT 2102, op roerplaat.

Volgende resultaten werden behaald :

1. Teststaal actieve kool in water (zie eerste foto) :
teststaal
 

In lijn van onze verwachtingen, heeft het gebruik van onthard water geen enkel effect op de oplosbaarheid van CaSO4, zelfs niet indien de temperatuur verhoogd wordt.

2. Teststaal actieve kool in 50% onthard water-50% WVT 2102, stagnerende test (foto 2 en 3):

teststaal actieve kool in 50% onthard water
reactie van WVT 2102 met CaS04 in bekerglas

Door gebruik te maken van WVT 2102, ontstaat er een witte waas in het bekerglas. Dit geeft aan dat het product reageert met de CaSO4, en deze langzaam losmaakt. Na een dag in contact te zijn, stellen we de vorming van een witte bezinklaag vast, welke volledig bestaat uit CaSO4. Door het water te verwarmen tot een temperatuur van 35°C, wordt het oplossen van de CaSO4 versneld en ontstaan er witte vlokken in de oplossing. Door de stagnatie gaat het vrijmaken vrij traag.

3. Teststaal actieve kool in 50% onthard water-50% WVT 2102, op roerplaat:  
CaS04 - teststaal op roerplaatCaS04 - teststaal
CaS04 - teststaal op roerplaat

Als derde test werd opnieuw gebruik gemaakt van WVT 2102. De oplossing wordt op een roerplaat gezet, zodat er turbulentie ontstaat in het bekerglas.

In dit geval valt de blok actief kool vrij snel uit elkaar, en heeft het product de kans alle CaSO4 snel los te maken. Na ca. 2 uur is de volledig blok vrijgemaakt en worden alleen nog actief kool korrels teruggevonden. Ook hier ontstaat er een melkachtige oplossing door het vrijmaken van de CaSO4 afzetting. Na het spoelen met vers water worden de vrijgemaakte actief kool filters zichtbaar.

Conclusie

Het gebruik van WVT 2102 heeft een duidelijk effect op de verwijdering van de CaSO4 uit de actief kool filters. Door de toevoeging van het product te combineren met circulatie, vallen de korrels sneller uiteen. Hierdoor wordt het in oplossing brengen van de CaSO4 aanzienlijk versneld in vergelijking met de statische test.

Praktische werkwijze :

Om de actief kool filter in de praktijk te reinigen, is de volgende procedure aangewezen:

 • Isoleren van de actief kool filter door het sluiten van aan- en afvoerkranen.
 • Volledig leeglaten van de filtereenheid.
 • Filter opvullen met onthard water en WVT 2102. Hierbij is het aangewezen een verhouding 40 – 50 % WVT 2102 te hanteren.
 • Onderaan het filterbed een injectie van perslucht aanbrengen zodat het filterbed in beweging wordt gebracht.
 • Door het openlaten van het bovenste mangat kan gecontroleerd worden of er voldoende turbulentie aanwezig is. Initieel zal er een slechte verdeling zijn van de lucht. Door de werking van het product zullen de brokken echter uiteen vallen, en zal een meer uniforme verdeling van de lucht ontstaan.
 • Wanneer het volledige oppervlak een indicatie van luchtaanwezigheid vertoont, en minimaal 4 uren na de toevoeging van het product, kan de filter pas uitgespoeld worden. Hierbij is het aangewezen onthard water in tegenstroom door de filter te laten stromen. Zolang het spoelwater melkachtig wit blijft, dient de spoeling gehandhaafd te blijven.
 • Na de reiniging dient de actief kool filter opnieuw aangesloten en opgevuld te worden.
 • Filter opnieuw in dienst nemen.

Om een dergelijke aanslag te vermijden in de toekomst, kan overwogen worden WVT 2102 te gebruiken als behandelingsproduct voor het recuperatiewater. Op deze manier kunnen afzettingen van CaSO4 worden voorkomen.

Wil je graag meer weten?

  Nieuws

  Verwante blogposts